Republic Of Macedonia Postal Code

Eastern Macedonia
Northeastern
Pelagonia-Bitola
Polog
Skopje
Southeastern
Southwestern
Vardar
1000- Skopje
1010- Skopje
1011- Kuceviste
1020- Skopje-Karpos 3
1040- Skopje
1041- Ilinden
1042- Miladinovci
1043- Petrovec
1044- Katlanovo
1045- Aracinovo
1047- Jurumleri
1050- Skopje-Dracevo
1053- Zelenikovo
1054- Rakotnici
1060- Skopje-Gjorce Petrov
1062- Radusa
1063- Bukovik
1200- Tetovo
1201- Mala Recica
1203- Nerashte
1206- Jazince
1211- Dobroste
1212- Dzepciste
1213- Zerovjane
1214- Pirok
1215- Jegunovce
1216- Brvenica
1218- Grupcin
1219- Golema Recica
1220- Bogovinje
1221- Kamenjane
1224- Tearce
1225- Vratnica
1226- Zelino
1227- Celopek
1228- Shemshevo
1230- Gostivar
1231- Vrutok
1234- Debreshe
1235- Negotino-Gostivarsko
1236- Dobri Dol
1237- Cegrane
1238- Vrapciste
1239- Srbinovo
1250- Debar
1254- Rostusa
1255- Zirovnica
1256- Mavrovi Anovi
1257- Skudrinje
1258- Golem Papradnik
1300- Kumanovo
1302- Zeglane
1303- Staro Negoricane
1304- Klecovce
1305- Orasec
1306- Matejce
1307- Lipkovo
1308- Tabanovce
1309- Gradiste
1312- Mlado Nagoricane
1314- Oblavce
1315- Otlja
1316- Rankovce
1322- Romanovce
1323- Pcinja
1324- Vaksince
1325- Slupcane
1330- Kriva Palanka
1332- Petralnica
1333- Mozdivnjak
1334- Dubrovnica
1335- Zidilovo
1360- Kratovo
1361- Stracin
1400- Veles
1406- Basino Selo
1407- Ivankovci
1408- Gorno Orizari
1413- Caska
1414- Izvor
1415- Bogomila
1420- Gradsko
1421- Sirkovo
1422- Rosoman
1423- Drenovo
1424- Vozarci
1426- Marena
1427- Sopot
1430- Kavadarci
1434- Resava
1437- Konopiste
1440- Negotino
1441- Pepeliste
1442- Demir Kapija
1443- Dolni Disan
1480- Gevgelija
1483- Negorci
1484- Bogdanci
1485- Nov Dojran
1487- Star Dojran
1488- Stojakovo
1489- Miravci
2000- Stip
2207- Karbinci
2208- Lozovo
2210- Probishtip
2212- Zletovo
2220- Sveti Nikole
2225- Erdzelija
2227- Amzabegovo
2300- Kocani
2301- Oblesevo
2302- Orizari
2304- Makedonska Kamenica
2305- Zrnovci
2307- Gorni Podlog
2310- Vinica
2312- Istibanja
2314- Blatec
2315- Rusinovo
2316- Dragobraste
2320- Delcevo
2325- Trabotiviste
2326- Pehcevo
2330- Berovo
2331- Vladimirovo
2332- Budinarci
2333- Cesinovo
2400- Strumica
2410- Kuklis
2411- Vasilevo
2412- Vladevci / Radicevo Sobiraliste
2413- Kosturino
2414- Veljusa
2416- Dobrasinci
2420- Radovis
2423- Podares
2424- Konce
2430- Petralinci
2431- Bosilovo
2432- Murtino
2433- Turnovo
2434- Novo Selo
2435- Mokrievo
2436- Dracevo
2460- Valandovo
2461- Calakli
2464- Udovo
6000- Ohrid
6245- Malo Crsko
6250- Kicevo
6253- Zajas
6254- Oslomej
6255- Brzdani
6256- Izvor
6257- Dlapkin Dol
6258- Vranestica
6259- Celopeci
6260- Rastanski Pat
6261- Drugovo
6262- Strelci
6306- Leskovec
6322- Ohrid
6330- Struga
6333- Radolista
6334- Velesta
6335- Vevcani
6336- Labunista
6337- Lukovo
6338- Delgozda
6339- Oktisi
6341- Trebenista
6342- Meseista
6344- Belcista
6346- Slivovo
6530- Makedonski Brod
6533- Dolni Manastirec
6535- Samokov
6539- Dvorci
7000- Bitola
7202- Smilevo
7204- Dolno Orizari
7205- Dihovo
7211- Novaci
7212- Dedebalci
7213- Makovo
7214- Staravina
7215- Dobrusevo
7216- Mogila
7221- Bistrica
7223- Porodin
7224- Keremenica
7225- Bac
7240- Demir Hisar
7241- Kukurecani
7242- Lopatica
7244- Zvan
7245- Ivanjevci
7310- Resen
7313- Capari
7314- Kazani
7315- Carev Dvor
7316- Asamati
7317- Krani
7318- Ljubojno
7319- Otesevo
7320- Jankovec
7500- Prilep
7504- Dolneni
7505- Kostinci
7506- Dunje
7507- Lazani
7508- Vitoliste
7509- Golemo Konjari
7512- Topolcani
7514- Kanatlarci
7524- Krivogastani
7525- Vodani
7537- Debreste
7550- Krusevo


Republic Of Macedonia  postal codes

Macedonian postal codes are four digits long. The distribution centre, also known as a post-center, is represented by the first numeric character, whereas the post office is defined by the last three numbers. The postal code is entered before the country in Macedonia,

for example:

Mrs. Ana Stechla Gruev,

Skopje-1000, Macedonia

Skopje ZIP codes and several additional Macedonian ZIP codes

The following is a list of the zip codes for Macedonia's major cities. The following is a list of zip codes in numerical order:

1200 Tetovo

1230 Gostivar

1250 Debar

1000 Skopje

Please use our zip code search to locate another zip code.

General information on Macedonia

Macedonia is a landlocked country located in southeast Europe. The Socialist Republic of Macedonia was created in 1944, became part of the Republic of Yugoslavia in 1946, and declared independence in 1991. Macedonia is a typical exodus country. Between 1912 and 1944, the first big wave of refugees left the country. The second wave of emigration began in 1970 as a result of the economic crisis. A total of 300,000 Macedonians travelled to Germany, Austria, and Switzerland to work as guest workers. The majority of them were Macedonians of Albanian ancestry. They have also brought their families to the West after Macedonia's independence.

What is Republic Of Macedonia address format?

Home Delivery:

Petar Petrovski
“Ilindenska” 2/1-8
1020 Skopje
NORTH MACEDONIA

Post Box Delivery

Petar Petrovsk
P.FAH-20 (Post Box)
1020 Skopje
NORTH MACEDONIA

What is Republic Of Macedonia Zipcode Format?
Republic Of Macedonia Zipcode Format

Useful Information:-
  • Toal Postal Code in Country:- Total 228 Postal Code In Republic Of MacedoniA
  • Postal Code Type :- 4-digit
  • Toal Population :- 2.1Million (May2023)
  • Capital Name :-Skopje
  • Dialing Code :-389